Návrh Desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy v České republice 2023–2032

02.11.2022, aktualizováno 23.11.2022
 • Oddělení regulace cen v plynárenství
 • Oddělení sítí a organizace trhu v plynárenství
 • Infrastruktura
 • Veřejný konzultační proces
 • Neaktivní

ERÚ na základě energetického zákona [§ 17e odst. 7  písm. d)] zveřejnuje návrh Desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy v České republice 2023–2032 doručený provozovatelem přepravní soustavy, společností NET4GAS, s.r.o. (Praha 4 - Nusle, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 14021, IČO 27260364).

 1. Připomínky je možné podat oprávněnou osobou do 22. listopadu 2022 v souladu se správním řádem (§ 37 odst. 4) takto:
 • písemně,
 • ústně do protokolu,
 • v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem: podatelna@eru.cz,
 • datovou zprávou do datové schránky úřadu: ID eeuaau7
 1. Podání učiněné v jiné formě (například faxem, elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu) je nutno do 5 dnů potvrdit jedním ze způsobů uvedených shora.
 2. Podle ustanovení energetického zákona (§ 58k odst. 7) platí, že připomínky s jejich odůvodněním může u ERÚ uplatnit stávající nebo případný budoucí uživatel přepravní soustavy, jehož oprávněné zájmy mohou být dotčeny. Připomínkami, které se návrhu netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být desetiletým plánem rozvoje přepravní soustavy přímo dotčeny, připomínkami bez odůvodnění, připomínkami uplatněnými po lhůtě, nebo připomínkami podanými jiným způsobem než je výše uvedeno, se ERÚ nezabývá.
 3. Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému návrhu je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena a byl zároveň uveden text rozporované části návrhu. Připomínka musí být detailně odůvodněna a je-li to možné, je součástí připomínky návrh nového znění.

Obsah

Sdílejte

Share icon