Návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie na rok 2019

18.09.2018, aktualizováno 04.04.2022
  • Sekce regulatorních činností a mezinárodní spolupráce
  • Odbor POZE
  • Oddělení OZE
  • Veřejný konzultační proces
  • Neaktivní

VKP

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek
Návrh ERÚ

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Energetický regulační úřad návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2019.

Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. X/2018, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie na rok 2019:

Pravidla konzultačního procesu

Pravidla konzultačního procesu

1. Termín pro podání připomínek je do 15 dnů od uveřejnění návrhu cenového rozhodnutí, tj. do 6. září 2018 do 24:00 hod.

2. Jediným možným prostředkem pro podání připomínek k návrhu cenového rozhodnutí je prostřednictvím e-mailu: poze@eru.cz.

3. V předmětu emailu je nutné uvést „NÁVRH CR POZE pro rok 2019"

4. Připomínky musí být zaslány ve formě:

a) připomínka s označením konkrétního ustanovení návrhu cenového rozhodnutí, k němuž je vznesena,

b) odůvodnění připomínky,

c) návrh promítnutí připomínky do návrhu cenového rozhodnutí.

5. Připomínky musí být zaslány v českém jazyce.

6. Energetický regulační úřad vyhodnotí připomínky, přičemž návrh cenového rozhodnutí může upravit s přihlédnutím k vyhodnocení připomínek.

7. Výsledky vypořádání připomínek zveřejní ERÚ způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů po uplynutí lhůty podle bodu 1.

8. K připomínkám, které nebudou splňovat uvedená pravidla, nemusí Energetický regulační úřad přihlížet.

Připomínky

Energetický regulační úřad zveřejňuje připomínky k Návrhu cenového rozhodnutí  č. X/2018, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie na rok 2019. Připomínky Komory OZE a AVOZE jsou vzhledem k jejich rozsáhlosti zveřejněny také samostatně v plném znění. Ostatní připomínky jsou v plném nezměněném rozsahu zapracovány do tabulky vypořádání.

 

Vypořádání připomínek

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, Energetický regulační úřad zveřejňuje vypořádání připomínek k návrhu cenového rozhodnutí:

Vypořádání VKP k návrhu CR č. 3/2018

Sdílejte

Share icon