Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/342 ze dne 21. prosince 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1153, pokud jde o specifická výběrová kritéria a podrobné náležitosti procesu výběru přeshraničních projektů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů

21.12.2021, aktualizováno 04.01.2023
  • Sekce správních řízení
  • Odbor legislativně právní
  • Oddělení legislativní
  • Právní předpisy EU
  • Nařízení
  • Legislativa

Sdílejte

Share icon