Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2202 ze dne 29. srpna 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1153 stanovením seznamu vybraných přeshraničních projektů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů

29.08.2022, aktualizováno 04.01.2023
  • Sekce správních řízení
  • Odbor legislativně právní
  • Oddělení legislativní
  • Právní předpisy EU
  • Nařízení
  • Legislativa

Sdílejte

Share icon