Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/869 ze dne 30. května 2022, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě, mění nařízení (ES) č. 715/2009, (EU) 2019/942 a (EU) 2019/943 a směrnice 2009/73/ES a (EU) 2019/944 a zrušuje nařízení (EU) č. 347/2013

30.05.2022, aktualizováno 10.08.2022
  • Oddělení sítí a organizace trhu v elektroenergetice
  • Oddělení legislativní
  • Legislativa
  • Právní předpisy EU
  • Nařízení

Sdílejte

Share icon