Mýty a jak je to doopravdy

18.10.2023, aktualizováno 25.10.2023
  • Oddělení ochrany spotřebitele
  • Publikace
  • Spotřebitel

Mýtus

ERÚ vám může snížit zálohy, které platíte za energie.

Pravda

Výše záloh na energie vychází ze smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a dodavatelem. Ten si, zpravidla v obchodních podmínkách, ujedná možnost jejich jednostranné změny. Horní hranice záloh je však zákonem omezená (maximem je důvodně předpokládaná spotřeba elektřiny nebo plynu v následujícím zúčtovacím období). Pokud jsou vyšší, může ERÚ zasáhnout. S žádostí o samotné snížení záloh se ale můžete obracet jedině na svého dodavatele.

Mýtus

ERÚ vám pomůže, pokud jste naletěli instalační firmě či dodavateli fotovoltaické elektrárny.

Pravda

ERÚ spravuje licence a následně dozoruje pouze aktéry energetického trhu, které přesně definuje energetický zákon. Podnikatelé v oblasti výroby a instalace „domovních elektráren“ mezi ně nepatří, a my proti nim nemůžeme nijak zasáhnout. A to ani tehdy, pokud služby zajišťuje společnost, která je zároveň držitelem licence na některou z činností podle energetického zákona. Pokud řešíte problém spojený s nákupem fotovoltaiky, můžete využít například desatero Ministerstva průmyslu a obchodu.

Mýtus

ERÚ může zasáhnout do smlouvy o dodávkách energií, pokud je pro vás nevýhodná.

Pravda

ERÚ může jednat pouze v případě, kdy má podezření na protiprávní jednání ze strany dodavatele či zprostředkovatele. Nemůžeme ale nijak upravit či zrušit povinnosti, které vám vyplývají ze standardně uzavřené smlouvy. O případných změnách jednejte se svým dodavatelem. Rovněž nemůžeme dělat právní analýzy (analyzovat konkrétní náležitosti vašeho závazkového vztahu či dávat komplexní právní rozbor), tady je potřeba obrátit se na právníka.

Mýtus

ERÚ vám pomůže vyřešit vaše vysoké účty za teplo.

Pravda

ERÚ může řešit pouze případy, kdy dodavatel tepla poruší pravidla kalkulace cen (tzv. věcné usměrnění) pro zákazníka. Tím je majitel příslušného objektu, typicky SBD (stavební bytové družstvo), nebo SVJ (společenství vlastníků jednotek). Rozúčtování nákladů na jednotlivé bytové jednotky jsou už mimo naše kompetence, stejně jako výše záloh (ta však může být podle zákona maximálně na úrovni důvodně očekávané spotřeby). Případný spor týkající se rozúčtování musí rozhodnout nezávislý soud.

Mýtus

ERÚ vám nabídne levnější produkt.

Pravda

ERÚ není obchodníkem a nemůže nic prodávat. Pokud u vás někdo zazvoní, tvrdí, že je z našeho úřadu a že pro vás má skvělou nabídku, pak před ním zabouchněte dveře. Lže!

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 146.74 KB
Aktualizováno:

Obsah

Sdílejte

Share icon