Může dojít k nekvalitní dodávce elektřiny? Jak mám postupovat?

01.04.2022, aktualizováno 17.03.2022
  • Oddělení ochrany spotřebitele
  • Legislativa a správní činnost
  • Vyhláška ERÚ k z. č. 458/2000 Sb.
  • Spotřebitel
  • Kvalita

Standardem kvality napětí, podle vyhlášky o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice (§ 8), se rozumí distribuce elektřiny s odpovídajícími parametry velikosti a odchylky napájecího napětí a frekvence, které jsou v souladu s Pravidly provozování distribučních soustav nebo s parametry napětí a frekvence sjednanými ve smlouvě mezi zákazníkem a provozovatelem distribuční soustavy.

Pokud se domníváte, že Vaše problémy jsou způsobeny sníženou kvalitou napětí, obraťte se na příslušeného provozovatele distribuční soustavy s reklamací kvality napětí. Provozovatel distribuční soustavy má povinnost podle § 9 vyhlášky prověřit oprávněnost reklamace na kvalitu napětí a do 60 dnů ode dne doručení reklamace Vás písemně vyrozumět. V případě, je-li reklamace shledána jako oprávněná, bude obsahem písemného vyrozumění i způsob a termín odstranění příčin snížené kvality napětí. Lhůty pro odstranění příčin snížené kvality napětí jsou uvedeny v § 10 vyhlášky.

Sdílejte

Share icon