Mohu nárokovat podporu také na elektřinu, kterou si sám spotřebuji?

01.04.2022, aktualizováno 21.03.2022
  • Sekce regulatorních činností a mezinárodní spolupráce
  • Odbor POZE
  • Regulace

Ano, na lokální vlastní spotřebu výrobce lze uplatňovat podporu ve formě zelených bonusů. Takovou spotřebou se rozumí elektřina vyrobená ve výrobně elektřiny a účelně využitá tímto výrobcem nebo jiným účastníkem trhu s elektřinou bez použití přenosové nebo regionální distribuční soustavy. Lokální spotřeba výrobce nezahrnuje technologickou vlastní spotřebu elektřiny v souladu s vyhláškou o Pravidlech trhu s elektřinou (příloha č. 10, poznámka č. 14).

Sdílejte

Share icon