Mohou výkupní ceny a zelené bonusy meziročně klesnout?

01.04.2022, aktualizováno 28.06.2023
  • Sekce regulatorních činností a mezinárodní spolupráce
  • Odbor POZE
  • Regulace
  • KVET
  • Výkupní cena
  • Zelený bonus

U již vyhlášených kategorií je pokles výkupních cen možný pouze u těch zdrojů, u kterých hrají významnou roli provozní, respektive palivové náklady. Mezi tyto kategorie patří především výroba elektřiny z biomasy, nebo bioplynu, kdy cena paliva může v průběhu životnosti zařízení významně ovlivnit garantovanou výši výnosů.

Výše zelených bonusů se každoročně upravuje především podle pohybu ceny silové elektřiny na trhu. Podrobnosti k meziroční úpravě ročního zeleného bonusu na elektřinu z OZE, DEZ a KVET a dále podrobnosti ke stanovení průměrné předpokládané ceny odchylek uvádí Metodika pro meziroční úpravu výše zelených bonusů na elektřinu.

Obsah

Sdílejte

Share icon