Merit Bau CZ a.s. – rozhodnutí k poškození středotlakého plynovodu PE DN 90 při provádění zemních prací

19.09.2014, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Správní delikty
  • I. instance

Číslo jednací: 07214-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 8. září 2013 v katastrálním území Bratčice u Potěh u domu č. p. 48 zemní práce na stavbě vodního díla „BRATČICE – SPLAŠKOVÁ A TLAKOVÁ KANALIZACE", kdy při strojním vyzvedávání podemleté asfaltové kry došlo ke stlačení středotlakého plynovodu PE DN 90 a k jeho poškození, čímž došlo k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Merit Bau CZ a.s., se sídlem K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice – Nové Jesenčany, IČ: 27259544

Datum nabytí právní moci: 14. 8. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 531.84 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon