Mám vadný plynoměr, jak zajistit jeho přezkoušení a výměnu?

01.04.2022, aktualizováno 19.08.2022
  • Oddělení ochrany spotřebitele
  • Spotřebitel
  • Pomoc
  • Porucha

O plynoměr pečuje distributor, který pravidelně ověřuje správnost jeho měření.

Spotřebitel má právo v případě pochybností o správném fungování plynoměru požádat o jeho přezkoušení. O prověření plynoměru by měl spotřebitel požádat svého dodavatele nebo distributora. Distributor je pak povinen správnost měření prověřit. Přezkoušení plynoměru provádí (na distributorovi) nezávislé metrologické středisko autorizované Českým metrologickým institutem.

Pokud pochybnost vznikla na základě doručeného vyúčtování, je potřeba požádat dodavatele nebo distributora ideálně ihned.

Potvrdí-li se závada na plynoměru, spotřeba se stanoví na základě množství plynu dodaného ve stejném období minulého roku nebo odebraného množství plynu naměřeného v následujícím srovnatelném období. Náklady na přezkoumání měřidla hradí distributor.

Pokud na měřicím zařízení není závada prokázána, náklady na přezkoušení plynoměru hradí zákazník.

Sdílejte

Share icon