Mám nárok na podporu i v případě, že nesplňuji parametry dané přílohou vyhlášky o technicko-ekonomických parametrech?

01.04.2022, aktualizováno 21.03.2022
  • Sekce regulatorních činností a mezinárodní spolupráce
  • Odbor POZE
  • Regulace

Ano. Ve vyhlášce jsou stanoveny hodnoty technických a ekonomických parametrů pro jednotlivé druhy OZE:

na základě kterých byly stanoveny výkupní ceny uvedené v příslušném cenovém rozhodnutí ERÚ platném pro rok, kdy byla výrobna uvedena do provozu a při jejichž dodržení je zaručena patnáctiletá doba prosté návratnosti. Nárok na podporu není podmíněn splněním technicko-ekonomických parametrů.

Sdílejte

Share icon