LESING plus, spol. s r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

27.10.2021, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Přestupky
  • I. instance

Číslo jednací: 10591-8/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky.

Informace o účastníkovi řízení:

LESING plus, spol. s r.o., se sídlem Chrástecká 2601/5, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO: 49197339

Datum nabytí právní moci: 25. 9. 2021

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon