KRPA PAPER, a.s. - rozhodnutí k neúplným údajům na dokladech vyúčtování tepelné energie

15.02.2022, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Přestupky
  • I. instance

Číslo jednací: 16507-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku, se uznává vinným ze spáchání přestupku dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona, vyúčtoval dodávku tepelné energie odběratelům tepelné energie na dokladech o vyúčtování dodávek tepelné energie, které neosahovaly všechny stanovené údaje.

Informace o účastníkovi řízení:

KRPA PAPER, a.s., se sídlem Nádražní 266, 543 71 Hostinné, IČO: 27537820

Datum nabytí právní moci: 11. 12. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 368.3 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon