KR12413 – rozhodnutí k porušení povinnosti neprodleně oznámit Energetickému regulačnímu úřadu změny podmínek pro udělení licence

20.03.2014, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Správní delikty
  • I. instance

Číslo jednací: 10247-10/2013-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 9 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona neprodleně neoznámil Energetickému regulačnímu úřadu změny podmínek pro udělení licence podle ust. § 5 výše uvedeného zákona a nepředložil o nich doklady a nepožádal o změnu rozhodnutí o udělení licence, čímž se dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1 písm. b) téhož zákona, a zároveň se dopustil porušení ust. § 9 odst. 5 výše uvedeného zákona tím, že po změně technických parametrů stávající provozovny zahájil výkon licencované činnosti přede dnem nabytí právní moci rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence, a tím se dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1 písm. h) téhož zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 19. 1. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.03 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon