KR02112

10.07.2012, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Správní delikty
  • I. instance

Číslo jednací: 02402-6/2012-ERU

Orgán prvního stupně vyhověl rozkladu podanému účastníkem řízení v plném rozsahu a podle ustanovení § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, napadené rozhodnutí č. KR02112 ze dne 12. dubna 2012 zrušil.
Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Datum nabytí právní moci: 10. 7. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 81.93 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon