Kotelna Lihovarská s.r.o. - rozhodnutí k neúplným údajům na dokladech vyúčtování tepelné energie

23.07.2020, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Přestupky
  • I. instance

Číslo jednací : 06916-9/2018-ERU

Obviněný ze správních deliktů, se uznává vinným ze spáchání 8 správních deliktů dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona, vyúčtoval dodávku tepelné energie odběratelům tepelné energie na dokladech o vyúčtování tepelné energie s neúplnými údaji.

Informace o účastníkovi řízení:

Kotelna Lihovarská s.r.o., se sídlem Sokolovská 1252/230, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 25130820

Datum nabytí právní moci: 13. 5. 2020

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon