Životopis

Pracovní zkušenosti

Praxe v energetice

3 roky

Praxe v jiných odvětvích

29 let

Z toho ve vedoucích funkcích

11 let

Vzdělání

Stupeň vzdělání

Ing.

Vysoká škola zemědělská v Praze, Fakulta provozně ekonomická, obor Provoz a ekonomika zemědělství