Kdy mohu nárokovat podporu v kategorii MVE v nových lokalitách?

01.04.2022, aktualizováno 01.09.2022
  • Sekce regulatorních činností a mezinárodní spolupráce
  • Odbor POZE
  • Regulace

Novou lokalitou se rozumí lokalita, kde nebyla v období od 1. 1. 1995 připojena výrobna elektřiny k přenosové nebo distribuční soustavě (viz bod 1.6.3. aktuálně platného cenového rozhodnutí). Současně tyto elektrárny musí splňovat podmínku, kdy jednotlivé výrobní technologické celky nesmí být starší pěti let a nejedná se o rekonstruovanou MVE.

Uvedenou problematiku rovněž řeší společné stanovisko Státní energetické inspekce a ERÚ k problematice malých vodních elektráren.

Obsah

Sdílejte

Share icon