Kdy mohu nárokovat podporu v kategorii MVE rekonstruovaná?

01.04.2022, aktualizováno 21.03.2022
  • Sekce regulatorních činností a mezinárodní spolupráce
  • Odbor POZE
  • Regulace

Podmínky zařazení výrobny elektřiny do kategorie rekonstruovaná MVE popisuje bod č. 1.6.5. aktuálně platného cenového rozhodnutí. Smyslem rekonstrukce je zvýšení technické a ekologické úrovně zařízení, přičemž hlavní podmínkou je, že výrobní technologické celky využité při rekonstrukci (nahrazující původní celky) nesmí být v době dokončení rekonstrukce starší 5 let.

Uvedenou problematiku rovněž řeší společné stanovisko Státní energetické inspekce a ERÚ k problematice malých vodních elektráren, které naleznete zde.

Sdílejte

Share icon