Výpis dotazů

26.08.2013
 • Úřad
 • Ostatní
 • Média
 • Tisková zpráva
 • Mezinárodní spolupráce

Na základě Memoranda o porozumění o spolupráci podepsaného 11. července 2013 projednala Řídící skupina projektu 5M MC (Steering Committee), složená ze zástupců regulačních úřadů (ERÚ, ÚRSO, HEA, URE a ANRE), provozovatelů přenosových soustav (ČEPS, SEPS, MAVIR, PSE a Transelectrica) a operátorů trhu (OTE, OKTE, HUPX, TGE a OPCOM) České republiky, Slovenska, Maďarska, Polska a Rumunska další kroky při integraci denních trhů s elektrickou energií.

01.08.2013
 • Úřad
 • Plyn
 • Média
 • Tisková zpráva

Úspěšné završení několikaměsíčních jednání s plynárenskými společnostmi ohledně nastavení nových regulovaných cen za dodávky zemního plynu pro rok 2014 dnes oznámil Energetický regulační úřad (ERÚ). „Po několikaměsíčních nekompromisních, avšak profesionálních a transparentních jednáních se podařilo dosáhnout snížení ceny za distribuci zemního plynu pro koncové zákazníky v roce 2014 v průměru o 5 procent,“ uvedla předsedkyně ERÚ Alena Vitásková.

01.08.2013
 • Úřad
 • Elektřina
 • Média
 • Tisková zpráva

Energetický regulační úřad (ERÚ) od začátku roku 2012 připravuje revizi statistiky elektroenergetiky, která je v současné době ve své finální fázi. Nový způsob statistického sledování a vyhodnocování dat, na který se přejde od ledna 2014, se dotkne všech subjektů, které zasílají na ERÚ statistické výkazy.

25.07.2013
 • Úřad
 • POZE
 • Média
 • Tisková zpráva

Nejvyšší správní soud odmítl žalobu, kterou na Energetický regulační úřad (dále jen ERÚ) podaly čtyři firmy provozující fotovoltaické elektrárny. V žalobě se společnosti domáhaly, aby Krajský soud v Brně rozhodl, že ERÚ se dopustil nezákonného zásahu tím, že na základě výzvy Ústavního soudu poskytl vyjádření ve věci fotovoltaických elektráren. Tím chtěly společnosti napadnout výrok Ústavního soudu o podporovaných zdrojích energie, který se týkal zavedení tzv. solárního odvodu.

17.07.2013
 • Úřad
 • Ostatní
 • Média
 • Tisková zpráva
 • Spolupráce
 • Mezinárodní spolupráce

Zástupci regulačních úřadů (ERÚ, ÚRSO, HEA, URE a ANRE), provozovatelů přenosových soustav (ČEPS, SEPS, MAVIR, PSE a Transelectrica) a operátorů trhu (OTE, OKTE, HUPX, TGE a OPCOM) České republiky, Slovenska, Maďarska, Polska a Rumunska dne 11. července 2013 podepsali Memorandum o porozumění o spolupráci na přistoupení Rumunska a Polska k propojenému česko-slovensko-maďarskému dennímu trhu s elektřinou.

15.07.2013
 • Úřad
 • Ostatní
 • Národní zpráva ERÚ

Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2012

09.07.2013
 • Úřad
 • Ostatní
 • Média
 • Sdělení

Tisková zpráva (podklady k TK)

19.06.2013
 • Úřad
 • Ostatní
 • Média
 • Tisková zpráva
 • Spolupráce
 • Mezinárodní spolupráce

Na vzniku permanentního fóra, které bude řešit otázky společného zájmu v oblasti regulace energetiky s cílem uplatnit svůj potenciál v širším evropském kontextu, se na prvním společném pracovním setkání shodli vrcholní představitelé regulačních úřadů ČR, Slovenska, Polska a Maďarska. Toto první setkání v podobném formátu se uskutečnilo na základě iniciativy předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Aleny Vitáskové.

06.06.2013
 • Úřad
 • Ostatní
 • Média
 • Sdělení

Energetický regulační úřad (ERÚ) se důrazně ohrazuje proti nepravdivým, nepřesným a zavádějícím skutečnostem uváděným v článku „Rychlé šípy: Jak postupovat při kontrole FVE ze strany ERÚ?“ autorů Mgr. Pavla Douchy a Mgr. Mikuláše Vargiče, AK Šikola a partneři, s.r.o., který byl uveřejněn na stránkách solarninovinky.cz dne 30. května 2013.

31.05.2013
 • Úřad
 • POZE
 • Média
 • Tisková zpráva

Z důvodu předvídatelnosti a transparentnosti dané zákonem č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) Energetický regulační úřad (ERÚ) oznamuje, že v souladu s ustanovením § 4 odst. 8 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví provozní podporu elektřiny pro nové zdroje, které vyrábějí elektřinu ze slunečního záření a spalováním bioplynu v bioplynových stanicích a budou uvedeny do provozu od 1. ledna 2014.