Výpis dotazů

07.03.2024
 • Úřad
 • Spotřebitel
 • Elektřina
 • Plyn
 • ERÚ v médiích
 • Spotřebitel
05.03.2024
 • Úřad
 • Ostatní
 • Řádné jednání Rady ERÚ

1) Program řádného jednání Rady ERÚ
2) Zápis z řádného jednání Rady ERÚ ze dne 20.02.2024
3) Výtah ze zápisu z řádného jednání Rady ERÚ ze dne 20.02.2024
4) – 7) Rozhodnutí o opravných prostředcích

01.03.2024
 • Úřad
 • Ostatní
 • Kariéra
 • Volné místo
 • Služební místo
28.02.2024
 • Úřad
 • Ostatní
 • Volné místo
 • Jihlava
 • Pracovní místo
 • Juniorní pozice
 • Vhodné pro zdravotně znevýhodněné osoby
 • Úřední deska
22.02.2024
 • Úřad
 • Elektřina
 • Média
 • Tisková zpráva

Také loňský rok byl v Česku ve znamení energetických úspor. Čistá (netto) spotřeba elektřiny dosáhla celkové hodnoty 57,8 TWh, což je nejméně za 14 let, meziročně se snížila o více než čtyři procenta. Výroba loni klesla o takřka deset procent. 

20.02.2024
 • Úřad
 • Ostatní
 • Řádné jednání Rady ERÚ

1) Program řádného jednání Rady ERÚ
2) Zápis z řádného jednání Rady ERÚ ze dne 06.02.2024
3) Výtah ze zápisu z řádného jednání Rady ERÚ ze dne 06.02.2024
4) – 10) Rozhodnutí o opravných prostředcích

12.02.2024
 • Úřad
 • Ostatní
 • Zneplatněné služební průkazy
06.02.2024
 • Úřad
 • Ostatní
 • Řádné jednání Rady ERÚ

1) Program řádného jednání Rady ERÚ
Rada schválila program řádného jednání Rady ERÚ.
2) Zápis z řádného jednání Rady ERÚ ze dne 24.01.2024
Rada schválila zápis z řádného jednání Rady ERÚ ze dne 24.01.2024.
3) Výtah ze zápisu z řádného jednání Rady ERÚ ze dne 24.01.2024
Rada schválila výtah ze zápisu z řádného jednání Rady ERÚ ze dne 24.01.2024.
4) Rada projednala návrh rozhodnutí o stížnosti pana T. P. ve věci žádosti o informace. Rada přikázala ERÚ, aby žádost o informace v bodě 2. do 15 dnů vyřídil a postup Energetického regulačního úřadu při vyřízení bodu 3. téže žádosti potvrdila.
5) – 10) Rozhodnutí o opravných prostředcích
11) Rada projednala způsob vyřízení podnětu k přezkumu příkazu Energetického regulačního úřadu společnosti KOVOŠROT LORENZ, s.r.o. ve věci spáchání přestupku podle § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona. Rada neshledala důvody k přezkumu příkazu a uložila Odboru II. instance o této skutečnosti podatele vyrozumět.

02.02.2024
 • Úřad
 • Ostatní
 • Zneplatněné služební průkazy

Služební průkaz státního zaměstnance ERÚ č. 150149071 vydaný dne 17.01.2020 je z důvodu ztráty neplatný ode dne 01.02.2024.

02.02.2024
 • Úřad
 • Ostatní
 • Boj proti korupci
 • Poradenství