Jaké výkazy vyplňuje a zasílá výrobce na ERÚ?

01.04.2022, aktualizováno 31.08.2022
  • Sekce regulatorních činností a mezinárodní spolupráce
  • Odbor POZE
  • Legislativa a správní činnost
  • Výkladové stanovisko
  • Regulace
  • Výkaz
  • KVET

Povinnost předkládat ERÚ níže uvedené výkazy jak v případě výroby elektřiny, tak výroby tepla se týká příslušných držitelů licence, tedy nejen podporovaných výrobců podle zákona o podporovaných zdrojích energie. Tyto výkazy neslouží k nárokování podpory podle zákona o podporovaných zdrojích energie.

Držitel licence na výrobu elektřiny, tedy výrobce elektřiny předkládá ERÚ výkazy, který se vztahuje zejména ke statistice.

Povinnost sestavovat a předkládat regulační výkazy ERÚ ukládá držitelům licencí na výrobu nebo rozvod tepelné energie energetický zákon (§ 20 odst. 6). Dne 1. ledna 2016 nabyla účinnosti nová vyhláška o regulačním výkaznictví, která stanovuje pravidla pro sestavování regulačních výkazů včetně jejich vzorů. Informace a vzory výkazů jsou ke stažení na webových stránkách ERÚ v kategorii vykazování.

Statistický výkaz pro držitele licence na výrobu elektřiny

Výrobci elektřiny z fotovoltaických, větrných a malých vodních elektráren nevykazují vůči ERÚ od 1. ledna 2014 žádné výkazy. Veškerá statistická data o těchto zdrojích přebírá ERÚ od společnosti OTE, a. s., která spravuje databázi uvedených zdrojů v souvislosti s vyplácením provozní podpory podle zákona o POZE.

Zachováno zůstalo statistické vykazování veškerých palivových POZE a KVET. Výrobci elektřiny z biomasy, bioplynu a dalších zdrojů, které využívají jakékoliv palivo, zasílají ERÚ od 1. ledna 2014 výkaz ERÚ-1.

Výkaz pro držitele licence na výrobu tepelné energie, případně rozvod tepelné energie

Výkaz je ke stažení na webových stránkách ERÚ ve výkazech a výkladových stanoviscích, kde je možné si rovněž stáhnout doprovodnou metodiku, která vysvětluje jednotlivé položky výkazu, určuje termíny zaslání a další informace nutné ke správnému vyplnění.