Jaké subjekty vstoupily do systému podpory podle zákona o podporovaných zdrojích energie?

01.04.2022, aktualizováno 31.08.2022
  • Sekce regulatorních činností a mezinárodní spolupráce
  • Odbor POZE

OTE, a. s.

Společnost OTE, a.s. (operátor trhu, dále jen OTE) se před nabytím účinnosti zákona o podporovaných zdrojích energie zabývala především zúčtováním odchylek v dodávkách elektřiny a plynu, organizováním krátkodobého obchodu pro obě komodity a vystavováním záruk původu elektřiny z ekologicky šetrné výroby. Od 1. 1. 2013 je OTE zodpovědný také za evidenci všech výrobních zdrojů s nárokem na podporu, dále za výplatu podpory formou zeleného bonusu výrobcům elektřiny a výrobcům tepla, kterým vzniká nárok na podporu podle zákona o podporovaných zdrojích energie

Povinně vykupující

Povinně vykupující je obchodník s elektřinou určený zákonem o podporovaných zdrojích energie, nebo vybraný Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále jen MPO). Do doby rozhodnutí o výběru je pro příslušné vymezené území povinně vykupujícím dodavatel poslední instance. Od roku 2013 je to podle regionální příslušnosti E.ON Energie, a.s., ČEZ Prodej, s.r.o., a Pražská energetika, a.s.