Jak se vykazuje výroba tepla z OZE při nárokování zeleného bonusu na teplo?

01.04.2022, aktualizováno 21.03.2022
  • Sekce regulatorních činností a mezinárodní spolupráce
  • Odbor POZE
  • Legislativa a správní činnost
  • Právní předpisy ČR
  • Vyhláška ERÚ k z. č. 165/2012 Sb.

Množství naměřených hodnot tepla vyrobeného z OZE a dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií, stejně tak množství užitečného tepla ze zákonem definovaných bioplynových stanic je vykazováno v souladu s vyhláškou o vykazování energie z podporovaných zdrojů.

Sdílejte

Share icon