Jak se správně uplatňuje podpora ve formě zeleného bonusu na KVET v případě spalování bioplynu vyrobeného v bioplynové stanici?

01.04.2022, aktualizováno 21.03.2022
  • Sekce regulatorních činností a mezinárodní spolupráce
  • Odbor POZE
  • Regulace
  • KVET

Pro uplatnění zeleného bonusu na elektřinu z KVET v případě bioplynových stanic je nutné určit množství elektřiny z KVET, které závisí na celkové účinnosti výroby. Ta je dána svorkovou výrobou elektřiny, množstvím užitečného tepla a množstvím spotřebovaného paliva pro výrobu elektřiny a tepla.

Sdílejte

Share icon