Jak platíte za plyn a elektřinu: specifika záloh a vyúčtování

25.04.2023, aktualizováno 19.02.2024
  • Oddělení ochrany spotřebitele
  • Spotřebitel

Jak si správně nastavit zálohy? Co nesmí chybět ve vyúčtování? A jak řešit situace, kdy s ním nesouhlasíte? Připravili jsme pro vás souhrn základních informací na téma plateb za plyn a elektřinu. 

Zálohy

Platíte je pravidelně, typicky každý měsíc. Jejich výše by podle energetického zákona měla odpovídat vaší tzv. důvodně předpokládané spotřebě.

Jak dodavatel zálohy vypočítá?

Obvykle z vaší historické spotřeby (tzn. spotřeby v minulých zúčtovacích obdobích a aktuální ceny).

Platíte víc?

  • Zkontrolujte si, jestli vám dodavatel v uplynulém období nezdražil dodávku plynu nebo elektřiny, a zálohy se vám nenavýšily z tohoto důvodu. Na jednostranné zvýšení ceny má právo, jen pokud si takovou možnost smluvně sjednal. Musí vám ho pak oznámit minimálně 30 dní předem, a to prokazatelně a adresně. Nestačí tedy například jen informace na webu, v takovém případě je změna ceníku neúčinná.     
  • Pokud jsou zálohy neadekvátně vysoké bez zjevné příčiny, požádejte dodavatele o jejich snížení. Podle zákona po vás nesmí požadovat vyšší platby než ty, které odpovídají vaší důvodně předpokládané spotřebě.
  • Jestliže jste sáhli k úsporným opatřením a vaše spotřeba se oproti minulému zúčtovacímu období snížila, požádejte dodavatele o snížení záloh. Jako „důkaz“ dobře poslouží samoodečet. Seriózní dodavatel by vám měl vyhovět.

Platíte méně?

Pozor i na tento případ! Pokud byste platili neadekvátně nízké zálohy, bude vás čekat nemilé překvapení v podobě vysokého nedoplatku při vyúčtování. I v tomto případě se na dodavatele obraťte s žádostí o úpravu záloh.

Vyúčtování

Dodavatel vám ho vystavuje obvykle jednou ročně a jedná se v podstatě o porovnání částky, kterou jste během zúčtovacího období zaplatili na zálohách, s reálnou cenou služby. Pokud jste zaplatili více, dostanete přeplatek, v opačném případě uhradíte nedoplatek. Vyúčtování dostáváte zvlášť za elektřinu a zvlášť za plyn, a to ve formě, jakou jste si zvolili ve smlouvě (na papíře do poštovní schránky, elektronicky do vaší e-mailové schránky či do aplikace dodavatele).

Co ve vyúčtování najdete?

Každé vyúčtování vypadá trochu jinak, chybět ale nesmí zejména: celková fakturovaná částka a výše uhrazených záloh, množství odebrané energie (včetně způsobu, jak bylo zjištěno – odečet, samoodečet, nebo odhad spotřeby) výše přeplatku či nedoplatku (se způsobem jeho úhrady a data  splatnosti), vymezení zúčtovacího období, specifikace odběrného místa (adresa a kód EAN pro elektřinu a EIC pro plyn), rozpis plateb na další období a datum ukončení závazku ze smlouvy (důležitý údaj v případě, že chcete měnit dodavatele).

Nesouhlasíte s vyúčtováním?

Pak jej písemně reklamujte přímo u svého dodavatele! Uveďte vaše identifikační údaje, číslo smlouvy, důvod a předmět reklamace. Dodavatel má lhůtu, ve které je povinen ji vyřídit, a to standardně 15 dnů, nebo 30 dnů v případě, že se týká souvisejících služeb (např. výše spotřeby). Reklamovat je možné zejména výši vyúčtovaných záloh a účtovanou cenu, která musí odpovídat smlouvě.

Obsah

Sdílejte

Share icon