Jak jsou vypočteny výkupní ceny a zelené bonusy?

01.04.2022, aktualizováno 29.07.2022
  • Sekce regulatorních činností a mezinárodní spolupráce
  • Odbor POZE
  • Regulace
  • Zelený bonus
  • Výkupní cena

Pro výrobny uvedené do provozu do konce roku 2012 byly výkupní ceny vypočteny s ohledem na znění zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů (ustanovení § 6) a vyhlášky č. 475/2005  Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů (ustanovení § 4). Výkupní ceny byly nastaveny tak, aby po dobu životnosti jednotlivých typů výroben elektřiny z OZE byla výrobcům zaručena patnáctiletá návratnost vložených investic. Zelené bonusy pro jednotlivé kategorie OZE zohledňují alespoň výši tržní ceny elektřiny. Detailnější informace týkající se stanovení podpory pro výrobny uvedené do provozu do konce roku 2012 na základě zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů. lze nalézt v Metodice stanovení výkupních cen a zelených bonusů.

Pro výrobny a zdroje uvedené do provozu po 31. 12. 2012 byla výše podpory nastavena na základě podmínek daných zákonem o podporovaných zdrojích energie. Hlavním kritériem pro stanovení výše výkupních cen je podmínka patnáctileté doby prosté návratnosti. V případě stanovení výše zelených bonusů je stejně jako podle zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů zohledněna alespoň očekávaná průměrná hodinová cena elektřiny a skutečná hodinová cena v případě hodinového zeleného bonusu. Vzorec pro výpočet hodinových zelených bonusů je stanoven v příloze č. 22 vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou.

Garance patnáctileté doby prosté návratnosti se vztahuje pouze na výrobny využívající podporu formou výkupních cen. Detailnější informace stanovení podpory na základě zákona o podporovaných zdrojích energie lze nalézt v Metodice stanovení výkupních cen a zelených bonusů dle zákona o podporovaných zdrojích energie.

Obsah

Sdílejte

Share icon