Jak dlouho trvá právo na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů?

01.04.2022, aktualizováno 21.03.2022
  • Sekce regulatorních činností a mezinárodní spolupráce
  • Odbor POZE
  • Legislativa a správní činnost
  • Právní předpisy ČR
  • Vyhláška ERÚ k z. č. 165/2012 Sb.
  • Regulace

Výkupní ceny a zelené bonusy na elektřinu jsou pro výrobny, které využívají OZE a které byly uvedené do provozu do konce roku 2012, podle přechodných ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie uplatňovány podle dosavadních právních předpisů.

Zákon o podporovaných zdrojích energie (ustanovení § 7 odst. 3) stanoví, že u výroben elektřiny využívajících obnovitelné zdroje trvá právo na podporu elektřiny po dobu životnosti výrobny elektřiny stanovené prováděcím právním předpisem (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech).

Sdílejte

Share icon