Instaloval jsem ORC jednotku k dodatečné výrobě elektřiny z vyprodukovaného tepla. Má taková elektřina nárok na podporu a je takové teplo užitečné?

01.04.2022, aktualizováno 29.07.2022
  • Sekce regulatorních činností a mezinárodní spolupráce
  • Odbor POZE
  • Legislativa a správní činnost
  • Výkladové stanovisko
  • Regulace

Přidání ORC je z hlediska podpory posuzováno jako přidání nového výrobního zdroje elektřiny. Na elektřinu vyrobenou v tomto novém zdroji lze uplatňovat podporu na výrobu elektřiny podle kategorie primárního vstupního paliva ve výrobně elektřiny (obnovitelný zdroj – bioplyn, biomasa, případně druhotný zdroj) v závislosti na datu připojení tohoto nového zdroje, pokud tato podpora nebyla zákonem zastavena. V případě splnění podmínek pro odlišnou výši podpory (tzn. i například nulové podpory) je nezbytné postupovat v souladu s  bodem 1.4 aktuálně platného cenového rozhodnutí. K problematice instalace ORC jednotky na bioplynových stanicích vydal ERÚ společné stanovisko s MPO. 

Na základě výkladového stanoviska ERÚ č. 2/2012 není teplo využité pro dodatečnou výrobu elektřiny považováno za užitečné.

Ke stažení

Sdílejte

Share icon