innogy Energie, s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu používání nekalých obchodních praktik

10.08.2017, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Správní delikty
  • I. instance

Číslo jednací: 08562-8/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že jakožto prodávající v rozporu s ust. § 4 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele užil agresivní obchodní praktiku ve smyslu ust. § 5a odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele ve spojení s písm. f) přílohy č. 2 k témuž zákonu, když nejméně za období od 6. listopadu 2014 do 30. června 2015 požadoval po odběrateli platby za sdružené služby dodávky plynu, které uvedenému odběrateli dodal i přesto, že si je od něj neobjednal, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost innogy Energie, s.r.o., se sídlem Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10, IČO: 49903209

Datum nabytí právní moci: 2. 6. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 2.99 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon