Hodiny představující dobu špičky - únor 2023

30.01.2023, aktualizováno 30.01.2023
  • Sekce regulatorních činností a mezinárodní spolupráce
  • Odbor analytický a datové podpory
  • Sdělení
  • Doba špičky

ERÚ v souladu s energetickým zákonem [§ 17 odst. 7 písm. w)] stanovuje na období od 01. 2. 2023 do 28. 2. 2023 hodiny představující dobu špičky pro účely snížení spotřeby elektřiny podle nařízení Rady (EU) o intervenci v mimořádné situaci s cílem řešit vysoké ceny energie takto:

Pracovní dny8:00–10:00 a 12:00–13:00
Soboty11:00–12:00
Neděle18:00–19:00

Hodiny představující dobu špičky mohou být v průběhu doby účinnosti čl. 4 nařízení Rady (EU) o intervenci v mimořádné situaci s cílem řešit vysoké ceny energie, tj. do 31.03.2023, měněny. Věnujte pozornost aktuálně platným sdělením na webu ERÚ.

Sdílejte

Share icon