Hodiny představující dobu špičky - leden 2023

30.12.2022, aktualizováno 30.12.2022
  • Sekce regulatorních činností a mezinárodní spolupráce
  • Odbor analytický a datové podpory
  • Sdělení
  • Doba špičky

ERÚ v souladu s energetickým zákonem [§ 17 odst. 7 písm. w)] stanovuje na období od 01.1.2023 do 31.1.2023 hodiny představující dobu špičky pro účely snížení spotřeby elektřiny podle nařízení Rady (EU) o intervenci v mimořádné situaci s cílem řešit vysoké ceny energie takto:

Pracovní dny9:00–11:00 a 13:00–14:00
Soboty11:00–12:00
Neděle18:00–19:00

Hodiny představující dobu špičky mohou být v průběhu doby účinnosti čl. 4 nařízení Rady (EU) o intervenci v mimořádné situaci s cílem řešit vysoké ceny energie, tj. do 31.03.2023, měněny. Věnujte pozornost aktuálně platným sdělením na webu ERÚ.

Sdílejte

Share icon