Hodiny představující dobu špičky - prosinec 2022

30.11.2022, aktualizováno 30.11.2022
  • Sekce regulatorních činností a mezinárodní spolupráce
  • Odbor analytický a datové podpory
  • Doba špičky
  • Sdělení

ERÚ v souladu s energetickým zákonem [§ 17 odst. 7 písm. w)] stanovuje na období od 01.12.2022 do 31.12.2022 hodiny představující dobu špičky pro účely snížení spotřeby elektřiny podle nařízení Rady (EU) o intervenci v mimořádné situaci s cílem řešit vysoké ceny energie takto:

Pracovní dny9:00–10:00, 13:00–14:00, 16:00–17:00
Nepracovní dny11:00–12:00

Hodiny představující dobu špičky mohou být v průběhu doby účinnosti čl. 4 nařízení Rady (EU) o intervenci v mimořádné situaci s cílem řešit vysoké ceny energie, tj. do 31.03.2023, měněny. Věnujte pozornost aktuálně platným sdělením na webu ERÚ.

Sdílejte

Share icon