FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

14.04.2021, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Přestupky
  • I. instance

Číslo jednací: 01411-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení prostřednictvím strojního mechanismu zemní práce, v důsledku kterých došlo k poškození navrtávacího T – kusu nízkotlakého plynovodu.

Informace o účastníkovi řízení:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno, IČO: 25317628

Datum nabytí právní moci: 23. 2. 2021

Obsah

Sdílejte

Share icon