Etický kodex: Spotřebitele chrání nejen zákon

05.08.2016, aktualizováno 10.03.2022
  • Oddělení ochrany spotřebitele
  • Vzorový etický kodex

Platná legislativa upravuje ochranu spotřebitele.

Kodex ERÚ stanovuje ochranu v rámci etických mantinelů, které legislativa nemůže postihnout. Podílejte se na tom, jak bude upravený kodex vypadat.

V loňském roce jste nám Vy, zákazníci a spotřebitelé, zaslali 7 107 podnětů, z kterých jsme čerpali podněty pro současnou úpravu Etického kodexu obchodníka. Ten byl poprvé vydán v roce 2012 a čeká ho novelizace. Kromě podnětů spotřebitelů jsme zohlednili legislativní změny.

Ve čtvrtek 4. srpna 2016 jsme zahájili připomínkové řízení upravené verze Etického kodexu. Upravený dokument k připomínkování naleznete na webu ERÚ – své připomínky nám totiž mohou zasílat nejen obchodníci a to do 2. září 2016, kdy připomínkové řízení končí.

Proč text kodexu upravujeme? Musíme najít rozumnou hranici, kdy kontroly dodržování kodexu nebudou nikoho nadměrně zatěžovat a přitom dají zákazníkům jistotu korektního jednání. Jestliže narazíme na porušení kodexu, zahájíme kroky k nápravě. Novinkou tedy budou transparentní pravidla pro komunikaci obchodníků a zákazníků a také kontrola dodržování pravidel kodexu ze strany signatářů.

Přijetí Etického kodexu je pro Vás, spotřebitele, zásadní. Pomůže Vám k lepší orientaci na trhu s energiemi a také při případné změně dodavatele (obchodníka). Obchodníci se na základě vlastní žádosti mohou k Etickému kodexu dobrovolně přihlásit a dát tak zákazníkům najevo, že jim leží na srdci etika ochrany spotřebitele, která v kodexu upřesňuje platnou legislativu pro energetický sektor.

Etický kodex obchodníka vydaný ERÚ Vás chrání již čtyři roky a bude Vás chránit i nadále. Věřím, že Vás bude po aktualizaci chránit ještě lépe!

Odkaz na připomínkové řízení naleznete zde:
/pripominkove-rizeni-k-aktualizaci-etickeho-kodexu-obchodnika-s-elektrinou-nebo-plynem

Sdílejte

Share icon