Etický kodex: Dobrovolný závazek pro dodavatele energií, kterým na zákaznících záleží

13.02.2017, aktualizováno 10.03.2022
  • Oddělení ochrany spotřebitele
  • Vzorový etický kodex

Pod nový Etický kodex obchodníka s elektřinou nebo plynem se podepsaly první společnosti.

První verze Kodexu obchodníka vyšla už v dubnu 2012 a podepsala ho většina obchodníků, kteří dodávají energie spotřebitelům.

První dodavatelé energií připojili svůj podpis pod nový Etický kodex obchodníka s elektřinou nebo plynem (zde). Jsem skutečně ráda, že se v polovině ledna k aktualizované verzi Etického kodexu obchodníka připojila první společnost a krátce nato přibyly další. Předpokládám, že po měsíci analýz se k těmto prvním vlaštovkám přidají i ostatní společnosti, včetně největších hráčů na trhu.

Energetický regulační úřad (ERÚ) řeší ročně tisíce podání od spotřebitelů. Loni jich bylo víc než 9 tisíc. Ne všechny problémy přitom řeší zákony či vyhlášky. Vezměme si jeden konkrétní případ z poslední doby. Na ERÚ se loni obrátilo několik set spotřebitelů, kteří chtějí ukončit smlouvu a ptají se svého dodavatele energií, kdy mohou odejít bez sankcí. Někteří dodavatelé však mlží nebo odpověď vůbec neposkytnou. Příslušný paragraf energetického zákona, který přiznává zákazníkům právo na tuto informaci, přitom nehovoří úplně jasně. V tuto chvíli může vstoupit do hry právě nový Kodex obchodníka.

Etický kodex obchodníka s elektřinou nebo plynem je naším flexibilním nástrojem ochrany spotřebitelů. Upravit ho můžeme mnohem rychleji, než kdyby se novelizoval zákon. Jak reagujeme na výše zmíněný příklad? Zásadní změnou oproti původnímu Kodexu obchodníka, ke kterému se připojilo přes pět desítek dodavatelů elektřiny nebo plynu, je požadavek, aby obchodníci uváděli na svých vyúčtováních pro domácnosti datum ukončení smlouvy, přestože jim to zákon nenařizuje. Je to otázka slušnosti a vstřícného přístupu ke spotřebitelům. Navíc to není nic neobvyklého, protože některé společnosti, které působí v České republice i v zahraniční, tuto praxi za hranicemi dávno zavedly.

Kodex obchodníka funguje na principu dobrovolnosti. Teď uvidíme, kdo to se spotřebiteli myslí opravdu dobře. Posláním Kodexu obchodníka není nic menšího než snaha o kultivaci tržního prostředí. Transparentní jednání společností a informování spotřebitele je přitom základním předpokladem zdravé konkurence.

Proto vyzývám všechny slušné obchodníky s energiemi, nejen signatáře minulého Kodexu obchodníka, aby svůj podpis připojili pod novou verzi. Zároveň radím zákazníkům, aby při výběru nového dodavatele energií vždy přihlíželi k tomu, zda jimi vybraná společnost nový Etický kodex obchodníka s elektřinou nebo plynem podepsala. Seznam signatářů zájemci najdou (zde).

Sdílejte

Share icon