ERÚ vydal cenové rozhodnutí pro podporované zdroje energie

29.09.2021, aktualizováno 23.05.2022
  • Oddělení kanceláře Rady
  • Média
  • Sdělení
  • Cenové rozhodnutí

Energetický regulační úřad (ERÚ) vydal cenové rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie (POZE) pro příští rok. Výkupní ceny a zelené bonusy stanovené tímto rozhodnutím budou účinné od 1. ledna 2022. Cenové rozhodnutí je vydáno na základě nyní platného a účinného zákona o podporovaných zdrojích energie. Vzhledem k nedávno odhlasované novele zákona o POZE však ERÚ předpokládá vydání změnového cenového rozhodnutí.

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 6/2021 stanoví výši podpory pro veškeré existují POZE v závislosti na jejich druhu a datu uvedení do provozu. Výše podpor (vypsaných podle dosud účinného zákona v nenovelizovaném znění) meziročně klesá, a to napříč celým sektorem POZE. Důvodem jsou rostoucí ceny silové elektřiny, které zelený bonus v principu svého výpočtu dorovnává. Opačným směrem naopak působí takzvaná indexace výkupních cen u nepalivových zdrojů, která se podle zákona navyšuje o dvě procenta ročně.

Aktuálně zveřejněné cenové rozhodnutí je však specifické tím, že již v době jeho vydání jsou předpokládané jeho změny. Výši i strukturu podpor totiž ovlivní novela zákona o POZE, kterou v září schválil Parlament ČR a prezident republiky podepsal v tomto týdnu. V návaznosti na to může vláda nastavit konkrétní parametry u nových podpor. Podoba změnového cenového rozhodnutí bude navíc záležet i na tom, jak a kdy budou nová schémata podpor notifikována. Zákon totiž neumožňuje vydání výše podpory pro nová nenotifikovaná schémata podpory.

ERÚ vydal ve stejném termínu rovněž cenové rozhodnutí č. 5/2021, kterým se stanoví ceny za činnost povinně vykupujícího a ceny spojené se zárukami původu.

Sdílejte

Share icon