ERÚ vydal cenová rozhodnutí pro podporu kombinované výroby elektřiny a tepla

21.12.2017, aktualizováno 26.07.2022
  • Oddělení kanceláře Rady
  • Média
  • Tisková zpráva
  • Cenové rozhodnutí
  • KVET

Energetický regulační úřad vydal dne 21. prosince 2017  v Energetickém regulačním věstníku cenová rozhodnutí, která stanovují podporu pro léta 2017 a 2018 u výroben využívajících kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (KVET), jež byly uvedeny do provozu mezi lety 2013 až 2015. Vydání cenových rozhodnutí, resp. výplatě podpory pro skupinu výroben KVET, dosud bránilo chybějící notifikační rozhodnutí Evropské komise. Toto rozhodnutí Evropská komise vydala dne 15. prosince 2017 pod označením SA. 38701 (2014/NN) – Česká republika – podpora pro elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a také tepla z obnovitelných zdrojů energie. Informaci o notifikačním rozhodnutí obdržel ERÚ od Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii dne 19. prosince 2017.

„Cenové rozhodnutí č. 8/2017 svým zveřejněním v Energetickém regulačním věstníku do konce prosince 2017 zajišťuje vyplacení podpory na elektřinu z KVET pro rok 2017 ve výši odpovídající situaci na trhu v roce 2017. Výše podpory tedy odpovídá podmínkám, za kterých byly elektřina a teplo vyrobeny. Cenové rozhodnutí č. 9/2017 doplňuje kompletní vypsání podpory pro KVET i pro rok 2018," konstatuje Rostislav Krejcar, radní rezortu POZE, statistiky energetiky a provozní agendy úřadu.

Cenová rozhodnutí jsou zveřejněna v Energetickém regulačním věstníku a na webových stránkách Energetického regulačního úřadu. Zde je k dispozici také vypořádání veřejného konzultačního procesu k návrhům obou cenových rozhodnutí.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 141.76 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon