ERÚ byl odborným garantem prvního ročníku energetické konference pro obce a města

16.10.2023, aktualizováno 16.10.2023
  • Oddělení kanceláře Rady
  • Spotřebitel

Velký zájem zástupců samospráv provázel první ročník konference Energetické výzvy a limity obcí a měst. Dvoudenní událost proběhla v pražském Kongresovém centru a pořádal ji Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR). ERÚ byl odborným garantem, jeho radní Markéta Zemanová pak zároveň jednou z vystupujících.

Konference se oblasti energetiky věnovala komplexně: Účastníci se dozvěděli, jaké možnosti obcím dává její transformace, na co si dát pozor při nákupu energií i jaké jsou novinky v oblasti teplárenství. Nechyběly příklady dobré lokální praxe, a také prezentace na téma působnosti a pravomocí regulátora.

Radní Zemanová v ní zdůraznila, že obce a města jsou v energetice pouze zákazníkem, nikoliv spotřebitelem. To v praxi znamená menší ochranu z pohledu zákonů i ze strany ERÚ (např. nelze podat návrh na projednání spotřebitelského sporu, neexistuje dohled ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele nad nekalými praktikami). Nejpodrobněji se vystoupení věnovalo komunitní energetice, respektive možnostem sdílení energie vyrobené z obnovitelných zdrojů (především elektřiny) na úrovni obcí.

Spolupráce ERÚ a SMO ČR je dlouhodobá a systematická, za což byla Markéta Zemanová oceněná přímo na konferenci. Poděkování a kytici jí věnoval místopředseda Svazu a zároveň primátor města Olomouc Miroslav Žbánek.

Podrobnosti ke konferenci najdete na webových stránkách SMO ČR.

Sdílejte

Share icon