EP ENERGY TRADING, a.s. – rozhodnutí k nesplnění povinnosti zpřístupnit spotřebiteli při nabídce a prodeji sdružené služby dodávky elektřiny a plynu na viditelném místě formou ceníků informaci o konečné nabídkové ceně sdružené služby dodávky elektřiny a plynu

17.02.2016, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Správní delikty
  • I. instance

Číslo jednací: 11680-3/2015-ERU

Účastník řízení, v rozporu s ustanovením § 13 odst. 2 písm. b) zákona o cenách při výkonu licencované činnosti nesplnil svou povinnost zpřístupnit spotřebiteli při nabídce a prodeji sdružené služby dodávky elektřiny na viditelném místě formou ceníků informaci o konečné nabídkové ceně sdružené služby dodávky elektřiny, která zahrnuje všechny daně, cla a poplatky, a to od blíže neurčené doby do 5. srpna 2015 tím, že ve všech svých cenících za sdružené služby dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí pro domácnosti účinných od 1. ledna 2015 pro všechny produktové řady určené široké veřejnosti (BLESK energie a KLASIK – varianta Jistota nebo Optimum) a pro všechna distribuční území uvedl celkovou cenu, která zahrnovala ceny v nízkém a vysokém tarifu bez/s DPH, avšak neobsahovala informaci o stálých měsíčních platbách, čímž se dopustil spáchání správního deliktu podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. h) zákona o cenách.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost  EP ENERGY TRADING, a.s., se sídlem Klimentská 1216/46, 110 02 Praha 1, IČ: 273 86 643

Datum nabytí právní moci: 15. 1. 2016

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon