ENERGO Zlatá Olešnice s.r.o. - rozhodnutí k neposkytnutí podkladů a informací

14.07.2020, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Přestupky
  • I. instance

Číslo jednací: 05079-3/2020-E

Obviněný z přestupku, který je držitelem licence na výrobu elektřiny, se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu nejpozději ke dni 2. dubna 2020 požadované podklady a informace.

Informace o účastníkovi řízení:

ENERGO Zlatá Olešnice s.r.o., se sídlem č.ev. 534, 468 47 Zlatá Olešnice, IČO: 28702239

Datum nabytí právní moci: 18. 6. 2020

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon