Doručené vyúčtování od dodavatele, který skončil, je nečekaně vysoké. Jak je to možné? Mohu vyúčtování reklamovat?

01.04.2022, aktualizováno 15.06.2022
  • Oddělení ochrany spotřebitele
  • Spotřebitel
  • Pomoc
  • Vyúčtování
  • Reklamace
  • Samoodečet
  • Změna dodavatele
  • Cena
  • Konec dodavatele
  • Dodavatel poslední instance

Každou fakturu si musíte zkontrolovat. Zajímat by vás mělo zejména, zda cena za obchodní část (komoditu, neregulovaná část ceny) odpovídá smluvním podmínkám (ceně za MWh a sjednanému stálému platu).

Rovněž si prověřte, jakým způsobem byla stanovena spotřeba. Pokud neproběhl fyzický odečet distributora, nebo odečet, který byste provedli a včas odeslali sami, tzv. samoodečet, byla spotřeba za uplynulé období počítána odhadem (podle metodik typových diagramů dodávky). V případě odhadu tedy nemusí odpovídat stavu na vašem měřicím zařízení.

Je nutné si zrekapitulovat, zda se v uplynulém období nezměnilo vaše chování - trávili jste doma více času, měli jste například častěji home office, přibyl do vaší domácnosti nový člen, koupili jste nové spotřebiče, které jste doposud v domácnosti neměli, atd.? To vše může za následek větší spotřebu energie.

V případě, že nesouhlasíte s vyúčtováním, musíte jej písemně reklamovat u dodavatele. (ERÚ o reklamacích nerozhoduje.)

Sdílejte

Share icon