Dodávky tepla ve Strakonicích byly obnoveny, smlouva by měla být podepsána v pondělí ráno

23.05.2021, aktualizováno 23.05.2022
  • Oddělení kanceláře Rady
  • Média
  • Tisková zpráva
  • Spotřebitel
  • Pomoc
  • Smlouva

Energetický regulační úřad (ERÚ) se problematickým sporem Teplárny Strakonice a Energo Strakonice, který v pátek 21. května vyústil v přerušení dodávek tepla a teplé vody, intenzivně zabývá již několik měsíců a uplynulý týden nebyl výjimkou. Klíčové jednání, které by mělo odblokovat současnou situaci, ERÚ očekává v pondělních ranních hodinách. Dodávky tepla teplárna obnovila v neděli dopoledne.

 

Společnosti Teplárna Strakonice a Energo Strakonice mezi sebou vedly sporné řízení, ve kterém se distributor (Energo Strakonice) domáhal návrhu smlouvy od výrobce tepla (Teplárny Strakonice). V rámci tohoto sporu ERÚ vydal předběžné opatření, které nařizovalo teplárně poskytovat dodávky a distributorovi ukládalo za dodávky tepla platit. Jen díky tomuto předběžnému opatření ERÚ nedošlo k zastavení dodávek již na podzim loňského roku. Začátkem května ERÚ spor pravomocně rozhodl a namísto dočasného předběžného opatření uložil přímo uzavření smlouvy o dodávce tepelné energie.

Ačkoliv teplárna návrh smlouvy zaslala včas do datové schránky protistrany, distributor s návrhem začal pracovat až v závěru týdne, po urgenci pracovníků ERÚ. Ti případ nadále sledují a nad rámec svých zákonných povinností i kompetencí se obě strany tohoto sporu snaží přimět k rozumnému jednání a k dohodě. V mezičase však vedení teplárny rozhodlo o přerušení dodávky společnosti Energo Strakonice, která neměla uzavřenou smlouvu, což v důsledku negativně dopadlo na konečné zákazníky.

„Rada Energetického regulačního úřadu odsuzuje postup, který nebere ohled na spotřebitele, nebo je dokonce vědomě používá jako rukojmí. V tuto chvíli neříkáme, respektive nemůžeme říct, kdo je viníkem. Přednější je nalézt řešení, o což se celou dobu snažíme. Demonstrativní odpojení lidí od tepla a teplé vody, které veřejně podporuje strakonický starosta, však nemělo žádný přínos. Náš úřad se případu skutečně věnuje i bez takovýchto akcí a ani tyto nás nemohou přimět k nezákonnému postupu, jestliže to mělo být jejich cílem," říká Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

ERÚ vychází z toho, že obě strany v uplynulém týdnu prokazatelně projevily vůli uzavřít smlouvu o dodávce tepelné energie minimálně v rozsahu, který určil svým rozhodnutím úřad. Za této situace má však úřad za to, že pokud ani jedna ze stran uzavření smlouvy neodmítá, bylo možné se současnému přerušení dodávek při existenci dobré vůle stran vyhnout.

ERÚ byl s oběma stranami sporu v nepřetržitém kontaktu po celý víkend. Faktem totiž zůstává, že bezprostřední obnovení dodávek bylo v tuto dobu plně v rukou Teplárny Strakonice, která teplo během nedělního dopoledne začala znovu dodávat.

„Za daných okolností jde o vstřícný krok, který kvitujeme. Okamžitě jsme také nabídli teplárně a distributorovi společné jednání za naší účasti. Letos určitě nejde o první takovouto snahu, přimět rozhádané společnosti k alespoň trochu racionálnímu postupu se snažíme opakovaně. I pokud by v pondělí k dohodě nedošlo, platí naše nabídka dalšího trojstranného jednání," vysvětluje Stanislav Trávníček.

O výsledcích jednání bude ERÚ strakonické občany a širokou veřejnost bezprostředně informovat. Sporné kroky, pokud k nim došlo na straně držitelů licence, jsou samozřejmě řešeny také v rámci dozorových a sankčních kompetencí úřadu. V souvislosti s přerušením dodávek tepla Rada ERÚ zvažuje i možnost podání trestního oznámení.

Obsah

Sdílejte

Share icon