Datum ukončení smlouvy najdete od ledna na faktuře za energie

09.06.2021, aktualizováno 09.05.2022
  • Oddělení kanceláře Rady
  • Média
  • Tisková zpráva
  • Smlouva

Energetický regulační úřad vydal novou vyhlášku o vyúčtování*, která nabyde účinnosti 1. ledna příštího roku. Spotřebitelům předpis kromě základního požadavku na vyhodnocení plateb za spotřebovanou energii nově přinese především jasnou informaci o tom, kdy končí jejich smlouva, kterou uzavřeli s dodavatelem energií. Díky tomu se řada z nich vyhne vysokým pokutám, které platili za porušení smlouvy na dobu určitou při jejím předčasném ukončení.

Kdy skončí má smlouva na dobu určitou uzavřená s dodavatelem energií? Jednoduchá otázka, avšak s komplikovanou odpovědí. Dohledat toto základní datum není jen tak. Smluvní podmínky totiž často místo jednoduchého data počítají nejrůznější lhůty, kdy je potřeba podniknout konkrétní kroky, má-li smlouva skutečně skončit. Nezřídka situaci komplikuje ještě fakt, že spotřebitel nemá samotnou smlouvu k dispozici, například proto, že kontrakt uzavřel po telefonu a papírový výtisk mu nikdy nebyl zaslán.

„ERÚ o uvedení data ukončení smlouvy ve vyúčtování usiloval několik let. Nejdříve jsme apelovali na samoregulaci, ale vyslyšela nás naprostá menšina z dodavatelů. I největší z nich trvali na tom, že ač by šlo o správný krok, přistoupí k němu až ve chvíli, kdy bude povinný pro všechny. Stalo se, od ledna musí datum ukončení smlouvy díky naší vyhlášce doplnit do vyúčtování každý dodavatel energií," popisuje okolnosti Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

Nově vyhláška také zpřesňuje povinnost dodavatele, kdy vyúčtování zaslat. Někteří dodavatelé si totiž dosavadní rámcové podmínky, zdůrazňující prozákaznický přístup, vykládali v rozporu s jejich účelem a doklad o vyúčtování spotřebitelům nezaslali třeba i několik let v řadě. Spotřebitel tak nejenže neměl přehled o své reálné spotřebě a útratách za energie, ale nebyly s ním vypořádány ani případné přeplatky.

„Řešíme například potíže spotřebitelů, kterým vyúčtování dodavatel nezaslal ani jednou za čtyři roky. Abychom zamezili tomuto nežádoucímu přístupu, nyní je jasně řečeno, že spotřebitel musí dostat vyúčtování každý rok," upřesňuje Stanislav Trávníček.

Zlepšit postavení spotřebitelů by od příštího roku měla také novela energetického zákona, která již prochází legislativní procesem a o které by měla sněmovna hlasovat ještě v tomto volebním období. Ve vztahu k ukončování smluv bude podstatná například úprava tzv. automatické prolongace. Právě tato změna může ve spojení s datem ukončení smlouvy ve vyúčtování, které přináší vyhláška ERÚ, výrazně pomoci. Spotřebitel se totiž dozví nejenom jednoznačný termín, kdy mu končí smlouva na dobu určitou, ale zákon mu také přinese jasnou lhůtu, jak dlouho před koncem smlouvy může odmítnout její automatické obnovení.

V úpravách dokladu o vyúčtování bude ERÚ pokračovat. Již na podzim tohoto roku zahájí novou fázi přípravných prací s cílem vyúčtování za energie zjednodušit, což požadují nejenom evropské směrnice, ale především spotřebitelé, pro které musí být vyúčtování přehledné a srozumitelné.

 

Vyhláška ERÚ č. 207/2021 Sb. ze dne 18. května 2021 o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích

 

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon