CZENERGIE4U s.r.o. – rozhodnutí k neplnění zákonem stanovené povinnosti

11.11.2016, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Správní delikty
  • I. instance

Číslo jednací: 10112-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že jakožto držitel licence na obchod s plynem č. 241327100 v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu na jeho písemnou žádost neposkytl ve stanovené lhůtě, tj. do 31. srpna 2016, a ani do dne vydání tohoto příkazu požadované podklady a informace, dopustil správního deliktu dle ust. § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost CZENERGIE4U s.r.o., se sídlem Vinohradská 939/39, 120 00 Praha, IČO: 24234362

Datum nabytí právní moci: 25. 10. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 409.53 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon