Co je regulovaná složka energií a za co v ní platíme

03.11.2023, aktualizováno 03.11.2023
 • Sekce regulatorních činností a mezinárodní spolupráce
 • Regulace

ERÚ zveřejnil návrhy cenových rozhodnutí pro elektroenergetiku a plynárenství a momentálně oba dokumenty procházejí veřejným konzultačním procesem. Konečné ceny regulované složky pro rok 2024 budou známé na konci listopadu. Shrnujeme, z čeho se cena energií skládá a co všechno zahrnuje ta část, kterou platíme bez ohledu na dodavatele.

Jaké je složení ceny elektřiny a plynu?

Cena za energie, elektřinu i plyn, se skládá z regulované a neregulované části. Navíc platíme DPH ve výši 21 %.

Neregulovanou část určují sami jednotliví dodavatelé, jedná se o klasickou tržní cenu, která je odvozená od ceny komodity na burze (tj. cen silové elektřiny a zemního plyn na velkoobchodních trzích) a řídí se obchodní strategií konkrétního dodavatele.

Výše regulované části se řídí každoročními cenovými rozhodnutími ERÚ. Platíme v ní za provoz, údržbu, posilování či inovace sítí, respektive za bezpečný a spolehlivý provoz soustav. U elektřiny se navíc vybírá příspěvek na elektřinu z podporovaných zdrojů energie.

Za co všechno v regulované složce platíme?

Zjednodušeně řečeno za „provozní služby“, díky nimž k nám elektřina a plyn proudí. V pravidelném vyúčtování může být regulovaná část pojmenovaná například jako platba za distribuci.

V regulované složce ceny elektřiny jsou zahrnuty

 • Cena zajišťování distribuce elektřiny umožňuje provozovat rozvodné sítě v ČR (vedení, trafostanice, rozvodny atd.). Obsahuje především náklady na přenos a distribuci elektřiny k zákazníkům. Zahrnuje jak náklady stálé (např. opravy a údržba soustav), tak proměnné (např. náklady na technické ztráty v soustavách způsobené fyzikálními vlastnostmi elektrické energie).
 • Cena za systémové služby slouží k zajištění neustálé rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektřiny (rovnováha je nezbytná pro fungování soustav). Od výrobců elektřiny je obstarává společnost ČEPS.
 • Příspěvek na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (POZE), která kryje náklady vyvolané provozní podporou pro POZE. POZE jsou dotované ze zákona.
 • Cena za činnosti operátora trhu, která obsahuje především náklady na činnosti související se zúčtováním odchylek. Výše této ceny je v porovnání s ostatními minimální.

 

Navrhovaný podíl jednotlivých složek na celkové ceně elektřiny pro rok 2024 (bez daní)

 • Hladina nízkého napětí (NN)
 • Hladina vysokého napětí (VN)
 • Hladina velmi vysokého napětí (VVN)

 V regulované složce ceny plynu jsou zahrnuty

 • Cena za služby distribuční soustavy obsahující cenu služby přepravy plynu pro domácí zákazníky. Umožňuje provozovat rozvod plynu v ČR (plynovody, kompresní a regulační stanice atd.) a zahrnuje jak stálé náklady (např. opravy a údržba soustav), tak náklady proměnné (např. náklady na technické ztráty v soustavách způsobené fyzikálními vlastnostmi zemního plynu).
 • Cena za činnosti operátora trhu, tedy náklady na činnosti související se zúčtováním odchylek. Výše této ceny je v porovnání s předchozí složkou minimální.

 

Navrhovaný podíl jednotlivých složek na celkové ceně plynu pro rok 2024 (bez daní)

 • Domácnosti a maloodběr (MODOM)
 • Velkoodběr a střední odběr (VOSO)​​​​​​