Co je to podpora na užitečné teplo pro bioplynové stanice zavedená zákonem č. 131/2015 Sb., který novelizoval zákon o podporovaných zdrojích energie?

01.04.2022, aktualizováno 21.03.2022
  • Sekce regulatorních činností a mezinárodní spolupráce
  • Odbor POZE
  • Legislativa a správní činnost
  • Právní předpisy ČR
  • Vyhláška ERÚ k z. č. 165/2012 Sb.
  • Zákony
  • Regulace

Zákon o podporovaných zdrojích energie (ustanovení § 24 odstavec 4) vymezuje bioplynové stanice s nárokem na provozní podporu tepla na užitečné teplo z bioplynové stanice, kdy se jedná zejména o následující podmínky:

Sdílejte

Share icon