Co je to licence, na co ji potřebuji a jak ji získám?

01.04.2022, aktualizováno 26.09.2023
  • Sekce regulatorních činností a mezinárodní spolupráce
  • Odbor POZE
  • Regulace
  • Licence

Podmínky podnikání v energetických odvětvích v České republice jsou stanoveny energetickým zákonem (ustanovení § 3), přičemž podnikat v energetických odvětvích na území České republiky mohou za podmínek stanovených tímto zákonem fyzické či právnické osoby pouze na základě licence udělené ERÚ. Licenci na výrobu elektřiny, výrobu tepelné energie, rozvod tepelné energie uděluje odbor licencí ERÚ. Pro žadatele o licenci je na webových stránkách ERÚ zveřejněn Metodický návod pro žádost o udělení, změnu či zrušení licence.

Na základě novely energetického zákona zákonem č. 131/2015 Sb. a příslušných ustanovení energetického zákona (zejména § 3 odst. 3, § 28 odst. 5 a odst. 6) je možné od 1. 1. 2016 provozovat výrobnu elektřiny připojenou k elektrizační soustavě do instalovaného výkonu 50 kW včetně bez licence, není-li již v daném odběrném místě připojená jiná výrobna elektřiny držitele licence. Pokud by se jednalo o zrušení licence u stávající výrobny elektřiny, kdy je nárokována podpora podle zákona o podporovaných zdrojích energie, upozorňujeme, že v takovém případě není již možné podporu nárokovat.

Sdílejte

Share icon