Co dělat, když jste ztratili originál licence a potřebujete vystavit její stejnopis?

01.04.2022, aktualizováno 21.03.2022
  • Oddělení správy licencí
  • Regulace
  • Licence

Pokud nemůžete najít originál licence, můžeme vám vystavit její stejnopis. Tento úkon je zpoplatněn dle sazebníku zákona o správních poplatcích 50,- Kč za každou stranu. Pokud si nejste jisti, kolik stran má vaše licence, můžete požádat o sdělení této informace telefonicky na oddělení licencí (tuto skutečnost Vám sdělí kterýkoli referent).

Žádost o vystavení stejnopisu zašlete na oddělení správy licencí ERÚ v Ostravě. Kolek (kolky) v příslušné hodnotě je možno nalepit přímo na žádost, kterou stačí napsat jednoduchou větou (není třeba žádný formulář). Chcete-li zaplatiti správní poplatek převodem z bankovního účtu, informace k platbě naleznete v informacích pro žadatele (přímý odkaz na informace k platbě zde).

Toto vyjádření ERÚ má pouze obecný a informační charakter, není správním rozhodnutím, závazným stanoviskem, osvědčením ani předběžnou informací ve smyslu správního řádu (§ 139 zákona) a nezavazuje svého adresáta ani žádné další subjekty. Závazné správní rozhodnutí lze vydat pouze ve správním řízení, a to po opatření všech informací a podkladů vyžadovaných zákonem.

Sdílejte

Share icon